Početak radova na izgradnji "A" transverzale

U prvoj sedmici mjeseca septembra počeli su radovi na izgradnji "A" transverzale, koja će u dužini od 1.800 m povezivati Međunarodni aerodrom Sarajevo sa ostatkom grada.
Realizacijom ovog projekta u mnogome će se rasteretiti saobraćajni tokovi, a nova saobraćajnica će predstavljati pravi moderni bulevar.mOvom saobraćajnicom vežu se sjever i jug Kantona, a pored Općine Novi Grad korist od izgradnje imat će i Općina Ilidža i Općina Novo Sarajevo. Također, ovo će biti veza XII transverzale s budućim gradskim autoputem.