IZVRŠENO ČIŠĆENJE SLIVNIKA I BUNARA NA POTPUTNJAKU „BUĆA POTOK“

Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve je nakon potpisivanju ugovora za redovno i vanredno održavanje pumpnih stanica u nadležnosti Direkcije za puteve nastavila organizaciju pročišćavanja slivnika i čišćenje bunara u svojoj nadležnosti a dana 18.02.2018. godine izvršeno je pročišćavanje najkapacitivnije pumpne stanice u KS, pumpne stanice "Buča Potok".

Potputnjak "Buča Potok” pozicioniran je na granicama Sarajevskih naselja Otoka i Buća potok. Ovim dijelom saobraćajnice prolazi veliki broj vozila dnevno a kompleksnost same pumpne stanice leži u tome da je mjesto gdje je pozicionirana ujedno i najniža tačka okolnog topografskog terena pa se iz tog razloga sva površinska i oborinska voda slijeva u tu pumpnu stanicu. Iz razloga ekstremnih uslova te velikih padavina i topljenja snijega, potrebno je intenzivirati čišćenje slivnika i bunara u proljetno odnosno jesenje doba. U ovim periodima bilježi se ujedno i velika količina pijeska – frkacije koju je zimska služba tokom zimskog perioda posipala u cilju održavanja prohodnosti na ovom dijelu saobraćajne mreže Kantona Sarajevo. Pumpna stanica Buća Potok ujedno je i stanica najvećeg kapaciteta u Kantonu Sarajevo.

Podsjećamo u nadležnosti Direkcije za puteve Kantonu Sarajevo su četiri pumpne stanice i to: pumpna stanica Buća Potok, Otes, Osijek i Stup. U narednom periodu planirano je pročišćavanje i čišćenje i ostalih pumpnih stanica u nadležnosti Direkcije za puteve.