INTENZIVIRANI RADOVI NA IZGRADNJI PRVE TRANSFERZALE

Kako je već ranije najavljeno iz Ministarstva saobraćaja-Direkcije za puteve Kantona Sarajevo poboljšanjem vremenskih prilika intenzivirani su radovi na izgradnji prve faze druge dionice Prve transferazle.

Trenutno su u toku radovi na formiranju drenažnih rebara te uklanjanju i deponovanju humusa. Nakon toga planirane su aktivnosti na ostalim zemljanim radovima.