INFORMACIJA O TOKU I INTENZITETU IZGRADNJE IX TRANSFERZALE

IX transverzala je saobraćajnica koja je trenutno izgrađena od dijela Sarajevskog naselja Mojmilo, preko Alipašinog Polja ulicom Ive Andrića do raskrsnice s ulicom Džemala Bijedića, a planirani novi dio pružat će se do kružnog toka na spajanju ulica Safeta Zajke i Smajila Šikala. Predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za Općinu Novi Grad, jer je ista željezničkom prugom presječena na 2 dijela. Ova saobraćajnica će povezivati prostor Boljakovog Potoka s Alipašinim Poljem na prostoru koji je poznat kao Alipašin Most.

Projektom izgradnje je predviđena izgradnja IX transferzale sa rekonstrukcijom postojećih raskrsnica sa ulicama Džemala Bijedića i Safeta Zajke. Podrazumijeva izgradnju saobraćajnice sa po dvije trake u oba smjera dužine 450 metara, izgradnju nadvožnjaka preko šest kolosijeka željezničke pruge dužine 150 metara, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice u ulici Safeta Zajke i njeno pretvaranje u kružni tok uključujući pothodnike za pješake.

Investitor: Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve i Općina Novi Grad Sarajevo, Izvođač radova: Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo

Kada su u pitanju finansijski pokazatelji ističemo da je okvirni sporazum potpisan na 4 godine, vrijednosti: 15.550.266,05 KM, Ukupna ugovorena vrijednost za izvođenje: 10.003.923,39 KM Sveukupna vrijednost do sada realizovanih radova iznosi 5.460.440,89 KM, Vrijednost ugovora prve etape prve faze (ranije započeto): 582.906,04 KM, Vrijednost do sad realizovanih radova: 450.170,29 KM

Do sada je izvedeno 2/3 objekta nadvožnjaka preko željezničke pruge, dio trase saobraćajnice i izmještanje dijela separatnog kanalizacionog sistema.

Trenutno se izvode radovi na temeljnoj konstrukciji objekta nadvožnjaka preko željezničke pruge (bušenje šipova, izgradnja stubnih mjesta i prednapregnutih nosača), izmještanje separatnog kanalizacionog sistema, izgradnja zidova i izmještanje elektro i telekomunikacionih instalacija.

Do završetka radova na objektu je preostalo da se završi bušenje šipova na stubnom mjestu broj 6 sa izgradnjom upornjaka, betoniranje i montaža preostalih nosača, izvođenje kolovozne ploče i opreme mosta. Završetak radova na objektu nadvožnjaka se očekuje krajem mjeseca aprila 2019.g.

Pored nabrojanog, do završetka kompletne IX transverzale preostala je izgradnja zidova i nasipa trase, izmještanje vodovodne i kanalizacione mreže na ovom lokalitetu, izgradnja Rondoa sa vezama na ulici Safeta Zajke sa izgradnjom pothodnika za pješake, spajanje objekta sa trasom saobraćajnice, kao i izgradnja servisne saobraćajnice.

Početkom građevinske sezone bit će intenzivirana gradnja ove gradske saobraćajnice te će se pokrenuti aktivnosti na uspostavljanju ostalih preduslova za puštanje u promet ove, za grad Sarajevo, mnogo važne saobraćajnice.