Godišnji izvještaji o poslovanju - Informacije o redovnom i vanrednom održavanju puteva