Predstavnici Studentskog parlamenta sastali se sa premijerom Konakovićem i ministrom Fišom: Studenti pripremili i predali radnu verziju Zakona o studentskom standardu u KS

Integracija Univerziteta u Sarajevu, inicijativa za izmjenu preraspodjele vlastitih prihoda prema kojoj će se iz ovih sredstava dijelom finansirati i Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS), prijedlog za izmjenu i dopunu aktuelnog Zakona o visokom obrazovanju u KS, uvođenje kupovine studentske godišnje karte za prijevoz, samo su neke od tema o kojima su danas premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar saobraćaja Mujo Fišo razgovarali sa predstavnicima SPUS-a koje je predvodio njihov predsjednik Ahmed Nurković.

Izrađenu radnu verziju Zakona o studentskom standardu koji ima za cilj urediti i poboljšati studentski život u Kantonu Sarajevo predstavnici SPUS-a predali su danas premijeru Konakoviću, ali i primjerak proslijedili resornom Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS.

„Ovim mi pokrećemo inicijativu za donošenje ovog izuzetno važnog zakona čijom primjenom želimo unaprijediti stanje u studentskim domovima, isposlovati beneficije studentskoj populaciji kroz omogućavanje zapošljavanja u struci i prije završetka procesa školovanja, stipendiranja, kreditiranja i druge vidove stimulacije“, objasnio predsjednik Nurković. Dodao je i da je također izuzetno važno što prije unaprijediti sistema evaluacije rada profesora na svim fakultetima UNSA, jer je jedan od najizraženijih problema na skoro svim fakultetima loša prolaznost studenata iz pojedinih predmeta.

Premijer Konaković je podržao izradu i donošenje zakona o studentskom standardu, jer je to od trenutka imenovanja ove Vlade bio jedan od ciljeva u njenom radu.

„Na ovaj način ćemo zajedno precizirati i utvrditi studentske standarde i raditi na njihovom ispunjenju“, istakao je Konaković te dodao da studentska populacija treba da se baš na ovaj način angažira i radi na zastupanju, promovisanju, zaštiti te ostvarivanju prava studenata.

Istaknuto je i da su zajednički ciljevi i interesi ove Vlade i predstavnika studenata u KS integracija UNSA kroz uvođenje trezorskog poslovanja i centraliziranje javnih nabavki te donošenje pravilnika o raspodjeli vanbudžetskih vlastitih prihoda.

„Kada je u pitanju ovaj pravilnik, namjera nam je da višak vlastitih sredstava, za koji sigurno znamo da postoje, usmjerimo u nauku kroz podršku za izrade naučno-istraživačkih projekata, magistarskih radova i doktorskih disertacija kao i u izvođenje vannastavnih aktivnosti studentske populacije“, objasnio je premijer Konaković, ovom prilikom, te još jednom naglasio da se niti jedna marka eventualno prepoznata kao višak u novčanim tokovima visokoškolskih ustanova ne bi preusmjerila u bilo koju drugu oblast društvenog života u Kantonu Sarajevo, čega se, prema svojim istupima, najviše pribojavaju članovi akademske zajednice uposleni u oblasti visokog obrazovanja.

Još jednom je naglašena i potreba za definitivnim iznalaženjem načina finansiranja rada Studentskog parlamenta koji bi, prema riječima premijera Konakovića, trebalo rješavati kroz pitanje njegove institucionalizacije.

Razgovarano je i uvođenju obavezne studentske godišnje karte za prijevoz, čija bi cijena koštanja, prema sadašnjim procjenama, bila oko 90,00 KM, a plaćala bi se uz plaćanje upisnine na fakultetima.

„U toku je izrada uredbe koja će do detalja precizirati kriterije i uslove za kupovinu ove karte“, informisao je ministar Fišo predstavnike SPUS-a i najavio mogućnost plaćanja u dvije rate te istakao kako resorno ministarstvo planira vrlo brzo da uvede ovu vrstu karte u njenoj elektronskoj formi.