GRAS D.O.O. SARAJEVO

Ministarstvo: 
Ministarstvo saobraćaja
Adresa: 
Velikih drveta 1
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno komunalno preduzeće
Telefon: 
+387(0)33 293-333
Fax: 
Lokacija: